Flere melder sig som netværksfamilier/-personer

Flere melder sig som netværksfamilier/-personer

 I september 2015 blev sammenhængen mellem Røde Kors' to ben - det internationale og det nationale - endnu mere tydelig end normalt. Det skete da flygtningene fra verdens brændpunkter pludselig dukkede op på de danske motorveje. Nogle søgte asyl i Danmark. Røde Kors afdelingerne i Sønderjylland stod klar med det samme og ydede en ekstraordinær frivillig indsats. 
Adskillige nye frivillige meldte sig til at yde hjælp her og nu, flere af dem meldte sig for også at gøre en forskel på længere sigt. Vi kan dog stadig bruge mange flere som netværks-familier eller netværkspersoner til de flygtningefamilier, der får bolig i Aabenraa.

Læs mere om netværksfamilier/-personer