Familienetværk

Familienetværket

- modvirker og forebygger social udsathed og sårbarhed hos børnefamilier i en svær situation. Røde Kors-frivillige er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk samt øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, så hver enkel familie kan forlade aktiviteten styrket.

Målgruppe

Målgruppen er børnefamilier i en trængt situation, som er ramt af én eller flere følgende forhold:

  •  Økonomiske vanskeligheder
  •  Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer
  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
  • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter

Røde Kors stiller ikke krav til, at familierne kan dokumentere de nævnte forhold. Vi sikrer os istedet, at vores tilbud er rettet den rigtige målgruppe i tæt samarbejde med blandt andet socialrådgivere, sundhedsplejersker, boligsociale medarbejdere osv.